|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:


Krav til skurvogne?
Skurvogn på byggepladser
Skurvogne bruges meget som midlertidig opholdssted til håndværkere på en byggeplads.

Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at håndværkere skal have adgang til en skurvogn el.lign. på byggepladser, hvor arbejdet varer længere end tre arbejdsdage.

Hvis byggearbejdet tager under tre dage, behøver du ikke at stille en skurvogn op til håndværkerne. De skal dog stadig have adgang til toilet, passende spiseplads, håndvask og mulighed for opbevaring af tøj og personlige ejendele.

Arbejdstilsynets stiller nogle krav til typen af skurvogn afhænger af, om arbejdet på byggepladsen varer mere eller mindre end to måneder:

Hvis arbejdet varer mindre end to måneder, så kan du normalt nøjes med en let skurvogn med afløbsfrit toilet.

Hvis arbejdet varer længere end to måneder, skal der etableres en rigtig skurvogn, hvor toilet og bad er tilsluttet kloak.

Krav til en let skurvogn:

En let skurvogn må maksimalt benyttes af fire personer.
Hvis arbejdet er meget støvende eller på anden måde sundhedsskadeligt, skal skurvognen have vandtilslutning, så det er muligt at komme i bad.

Krav til en rigtig skurvogn:

Skurvognen skal være af en ordentlig kvalitet. Alle udvendige og indvendige overflader skal være af materialer, der er lette at vaske af. Der skal være ordentlig belysning og ventilation i skurvognen. Skurvognens loftshøjde skal mindst være 2,1 meter. I skurvognen skal der være: 1 håndvask for hver 5 personer, 1 toilet for hver 15 personer og 1 brusebad for hver 10 personer.
Skurvognen skal være opdelt i forskellige afdelinger: spiserum, omklædningsrum, toilet og bad.

I spiserummet skal der være mindst 2 kvadratmeter pr. person. Der skal være siddepladser til alle, køleskab, vand til kaffe og mulighed for opvarmning af mad. Vinduesarealerne skal udgøre minimum 10 procent af det samlede gulvareal. Der skal være et vindue, der kan åbnes, og det skal være forsynet med solafskærmning.

I omklædningsrummet skal der være mindst 1 kvadratmeter pr. person plus arealet til bruserum og toilet. Der skal være to skabe til hver person. Alle skabe skal være forsynet med lås, hylde og aftræk til det fri. Vådt tøj skal kunne tørres enten i det pågældende skab eller i tørreskab. Toilet- og baderum skal kunne aflåses.

Der må maksimalt være 200 meter eller 5 minutters transport fra byggepladsen til toilettet.

Rummene i skurvognen må ikke anvendes til andre ting. Der må f.eks. ikke opbevares materialer eller værktøj af nogen art, og der må ikke overnattes i skurvognen.

Skurvognen skal rengøres, så rummene er rene og ryddelige hver morgen, når håndværkere møder.

Skurvognen skal være opvarmet i vinterperioderne til mindst 18 grader celsius.

Kravene til skurvogne og lign. fremgår af to bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet, "Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder nr. 589" fra juni 2001 og "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder".

Krav hvis skur bruges til arbejdsplads
Hvis du har tænkt dig at opstille en skurvogn i en længere periode, så kræves normalt at den står på punktfundamenter, samt at den er ordentlig isoleret.

Kravene kan variere lidt fra kommune til kommune.

Du bør søge om tilladelse til at opstille den. I opstillingstilladelsen vil der stå nøjagtig hvilke krav du skal efterleve.

Kategorier på sider:

Krav til skurvogne1111 Hjemmdearbejds plads i en skurvogn Skur Hvad kan du bruge en skurvogn til Hvad er en skurvogn1111 Hvor må du have en skurvogn staænde1111 Lovgivning Byggeri
 
 
 Du er her: Skurvogn - Bolig Skurvogn - - Hvad er Skurvogn en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.